Przejdź do treści

en

Kioski Telemedyczne

Kioski Telemedyczne

Nowoczesny system medyczny dla Ośrodków Opiekuńczych i Domów Opieki składający się
z kiosku stacjonarnego i mobilnego
Nowoczesny system medyczny dla Ośrodków Opiekuńczych i Domów Opieki składający się
z kiosku stacjonarnego i mobilnego

Kiosk Telemedyczny

Multifunkcjonalna platforma sprzętowa umożliwiająca samodzielną realizację przez pacjenta procesu medycznego opartego o pomiar wielu parametrów medycznych oraz zbieranie informacji o pacjencie.

Mobilny Asystent Telemedyczny

Elastyczna, mobilna platforma sprzętowa wspomagająca realizację procesu medycznego przy łóżku pacjenta poprzez pomiar wybranych parametrów.

Co umożliwia?

Zalety rozwiązania

Wykonywanie cyklicznych badań samodzielnie przez podopiecznego.

Stały nadzór nad personelem – gwarancja wykonywania przez personel przypisanych czynności zgodnie z zaplanowanym scenariuszem i we właściwej kolejności.

Stały i on-line’owy dostęp do wyników badań dla uprawnionych osób w formie cyfrowej.

Możliwość video-konsultacji ze specjalistycznym personelem medycznym, która opiera się na danych zebranych z urządzeń medycznych.

Badania rejestrowane w formie cyfrowej trafiają do systemu IT placówki.

Przeprowadzanie dowolnych ankiet, oceny stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej – poprzez wykorzystanie ponad 10 rodzajów pomiarów i ankiet medycznych.

Funkcjonalności

Możliwości technologiczne

Otwarte API do integracji z dowolnymi urządzeniami pomiarowymi

Możliwość integracji z dowolnym systemem IT Ośrodka i podmiotu medycznego.

Możliwość zastosowania wybranej technologii komunikacji bezprzewodowej (GSM, Bluetooth, Wi-Fi)

Dostosowanie interfejsu użytkownika i ścieżek postępowania do dowolnego procesu medycznego.

Forma realizacji (design i wielkość kiosku) może być dostosowana do preferencji klienta,
wybranych funkcjonalności, dostępnego miejsca)

Korzyści dla Ośrodka Opiekuńczego, Domu Opieki

Odciążenie personelu – przeprowadzanie badań diagnostycznych bez angażowania opiekunów.

Cyfrowa dokumentacja medyczna spełniająca wymogi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zlecanie zadań z poziomu systemu IT oraz automatyczny nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez personel.

Digitalizacja procesu przyjęcia i kwalifikacji medycznej podopiecznego.

Zagwarantowanie realizacji i powtarzalności procedur określonych przez Ośrodek przy zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług System Kiosku prowadzi personel krok po kroku pilnując poprawności wykonania zleconych zadań.

Znaczące obniżenie pomyłek personelu medycznego i wiarygodność wykonywanych pomiarów.

Możliwość zapewnienia zdalnej opieki medycznej przez lekarzy specjalistów.

Możliwość obsłużenia większej ilości podopiecznych.